Geest en Bewuste

Home / Portfolio / Geest en Bewuste
Geest en Bewuste

De geest is ons bewuste, maar er komt meer bij kijken dan dat. Preciezer gezegd is dat de geest onze interpretatie van dit leven is en de brug vormt tussen onze ziel en de fysieke wereld.

De geest kan kiezen bewust te zijn ergens van of niet. Vandaar dat het niet helemaal waar is dat de geest ons bewuste is, de geest bepaalt ons bewustzijn.

Allemaal kennen we een situatie waarin iemand slecht nieuws krijgt en zegt “nee, dat kan niet waar zijn!”, dat is een moment dat onze geest niet kan behappen wat voor informatie er onverwacht op ons afkomt.

We kunnen iets dat waarheid is verstoppen, we negeren het, of zelfs, blokkeren het. Dat doen we met de geest en kiezen ervoor ons er niet bewust van te zijn.

Hoe langer we zoiets volhouden hoe dieper het in ons systeem integreert en hoe meer we gewend raken om dat ene onderwerp volledig te negeren, als een soort blinde hoek van een auto, die, als je lang genoeg lading opbouwt, de blinde hoek van een vrachtauto wordt.

Onze geest kunnen we trainen om wél eerlijk te zijn en alles bewust aan te gaan, maar dan zullen we stapsgewijs al die onbewust gemaakt onderwerpen terug moeten draaien naar bewust. Veel werk, maar zeker de moeite waard wanneer we rust willen vinden.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.